Economie

Home »  Economie

Economia unei țări, a unei zone, a unei localități depinde în primul rând e resursele și condițiile naturale de care dispune (climă, relief, etc) și de forța de muncă activă din acea zonă. Acest adevăr este confirmat în liniile sale esențiale și dacă ne referim la comuna Lunca Ilvei. Fiind așezată într-o zonă de deal și munte, cu fânețe și pășuni naturale, cu vegetație forestieră valoroasă, așezarea de la Izvoarele Ilvei a avut încă din vechime două ramuri economice principale:

– creșterea animalelor;
– exploatarea și industrializarea lemnului.

Cu trecerea timpului oamenii au trecut de la practicarea unor activități mai complexe ca agricultura, păstoritul, pădurăritul precum și unele meșteșuguri și industrii populare – în special instalații pentru prelucrarea produselor obținute din cultivarea pământului.

Una din ocupațiile de economice de bază a luncanilor a fost și rămâne până în zilele noastre creșterea animalelor.

Suprafața totală a comunei este de 9.734 ha din care:
– 670 ha sunt terenuri arabile:
– 1.518 ha pășuni;
– 944 ha fânaț;
– 6.030 ha păduri;
– 158 ha terenuri cu ape și stuf;
– 414 ha terenuri degradate și neproductive.

Animale domestice:
– 1.452 bovine;
– 460 cabaline;
– 600 porcine;
– 2.200 ovine;
– 75 caprine;
– 9.800 păsări;
– 199 familii de albine.

În scopul prelucrării și comercializării produselor agricole realizate în comună (lapte, carne, etc) sau achiziționate din altă zonă (făină de grâu) au fost înființate următoarele societăți comerciale:

– S.C. Prichindel S.R.L.
– S.C. Eliezer Prod S.R.L.
– S.C. Nistolim S.R.L.
– S.C. Tirol Prodcom S.R.L.
– S.C. Anivetosan S.R.L.
– S.C. Text Agro S.R.L.

Cele mai importante societăți comerciale care au ca obiect de activitate exploatarea și industrializarea lemnului din comuna Lunca Ilvei sunt:

– S.C. Silvania Internațional S.R.L. – este societatea cu cea mai mare cifră de afaceri din comuna Lunca Ilvei și unde lucrează peste 300 de salariați, majoritatea calificați. Această societate asigură prelucrarea superioară a masei lemnoase în condiții de calitate și eficiență econmică sporite și are în dotare utilaje din import de mare productivitate care corespund cerințelor pieții externe. Fabrica de la Lunca Ilvei produce și livrează pentru țări ca: Austria, Grecia, Franța, Spania, Germania, Israel, Iordania, Egipt, Siria, etc.
– S.C. Green Golden TUR S.R.L.
– S.C. Forvigalus S.R.L.
– S.C. Forest Ami S.R.L.
– S.C. Flore Banc S.R.L.
– S.C. Oniraul S.R.L.
– S.C. Forestonil S.R.L.
– S.C. Gezepal S.R.L.
– S.C. Ravalis Galan S.R.L.
– S.C. Iliuța Sominvest S.R.L.

În domeniul turismului rural au fost înființate următoarele societăți comerciale și asociații familiale:

– S.C. „Ștefan cel Mare” S.R.L.
– A.F. Grigore Constantin
– A.F. Ureche Ionel
– A.F. Avram Gheorghe

În evidențele primăriei comunei Lunca Ilvei mai figurează încă 24 de P.F.-uri și 27 de A.F.-uri.Economie

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes