Categoria Archive: Telefoane utile

Telefoane utile

Primar: 0263378008 Viceprimar: 0263378008 Secretar: 0263378151 Ocolul Silvic Valea Ilvei: 0263378360 Circumscripiia Sanitara Lunca Ilvei: 0263378112 Postul de Politie: 0263378222 CEC Bank Lunca Ilvei: 0263378260 SC Silvania International: 0263378010 Oficiul Postal Lunca Ilvei: 0263378011 Cooperativa de Credit Concordia: 0263378000 SC Eliezer Prod SRL: 0263378556